• Transparantie in IT kosten

Grip op uw IT kosten!

IT is niet eendimensionaal!
2control4IT is een bedrijf dat opereert op het snijvlak tussen Business Control, de IT organisatie en de business activiteiten. Dit is een uniek perspectief om naar de effectiviteit en de efficiency van de IT organisatie te kijken.

IT draait niet alleen om kosten!

Veel klanten ervaren IT als een cost center. Het kost ieder jaar meer geld, maar wat het oplevert? Een brei aan onoverzichtelijke rapportages. Iedere maand een hogere rekening. Hoe kan het toch zo zijn dat we iedere week prijzen zien dalen en we toch meer betalen? Dit is typisch het perspectief waarop van buiten naar IT wordt gekeken. Dit kan echter ook heel anders. Door de beschikbaarheid van IT kunnen analyses worden gemaakt, producten ontwikkeld en werkprocessen vereenvoudigd die de winstgevendheid van een bedrijf enorm verhogen. De kunst is om dit zichtbaar te maken.

IT is geen black box!

Ondanks dat IT zijn eigen taal spreekt, zijn eigen gebruiken en gewoonten heeft, eigen processen en systemen heeft, en een hele eigen cultuur heeft, kan een IT organisatie toch transparant zijn. Het is goed mogelijk om een koppeling te maken tussen de IT en uw bedrijfsprocessen.

Wat doet 2control4IT?

2control4ITis een bedrijf dat zich specialiseert in het transparant maken van uw IT kosten.Veel bedrijven hebben moeite om de maximale waarde uit hun IT organisatie te halen, omdat zij onvoldoende inzicht hebben in de feitelijke kosten van de IT organisatie. Daarnaast worstelen zij met de aansluiting tussen IT kosten en bedrijfsprocessen. IT is namelijk geen doel op zich, maar een enabler van bedrijfsprocessen.

2control4IT gaat uit van een zelf ontwikkeld IT Toegevoegde Waarde Model. Binnen het IT Toegevoegde Waarde Model staan zaken als Actvity Based Costing (abc), Activity Based Management (abm) en Activity Based Budgetting (abb) centraal. Daarnaast is er aandacht voor de IT eigen processen zoals deze binnen ITIL en Cobit worden gebruikt. De relatie tussen kosten en volumes staat hierbij centraal.