• Jeroen Hoevenberg

Vrijwilligerswerk


Gezondheidszorg
2000 – 2003
Penningmeester Stichting Bourgogne Kliniek in Maastricht
De Bourgogne Kliniek is een centrum voor geboorteregeling.

1989 – 1991
Stichting Studenten Gezondheidszorg (SSGZ)
Lid raad van advies SSGZ namens studentenvakbond NSEM.
 

Medezeggenschap
1996 – 2000
Lokaal overleg
Namens de AbvaKabo lid van het Lokaal Overleg van de Universiteit Maastricht.
Lid/voorzitter bestuur instellingsledengroep AbvaKabo en voorzitter samenwerkende vakcentrales. Tevens laatste 2 jaar actief geweest als vertrouwenspersoon.

1988 – 1996
Verscheidene lidmaatschappen universitair bestuur
Lid Medezeggenschapscommissie van de Faculteit der Economische Wetenschappen, lid van de Universiteitsraad en lid van de faculteitsraad van de Faculteit der Economische Wetenschappen.
 

Internationalisering
2000 – 2006
Penningmeester Stichting Wereldmuziek in Limburg
Een stichting die zich bezig houdt met organiseren van evenementen met als doel culturen dichter bij elkaar te brengen door middel van muziek. Dit resulteerde in een zestal concerten per jaar gecombineerd met culturele activiteiten.

1994-2010
Medeoprichter, secretaris en penningmeester Stichting Morijo Loita
De Stichting Morijo Loita heeft zorg gedragen tot de totstandkoming van een basisschool voor Masai-kinderen in Morijo, Kenia. De school bestaat uit 10 lokalen, 2 toiletblokken en 5 onderwijzerswoningen. Momenteel gaan er ruim 350 kinderen naar school.

1988-1991
Organisatie van ‘International Social and Cultural Evenings’
Een maandelijks cultureel en sociaal programma voor buitenlandse en Nederlandse studenten in Maastricht met als doel om het contact tussen de beide groepen te bevorderen.
 

Sport
2011-heden
Voetbaltrainer F/E-pupillen Vorstenbosscheboys

2015-heden
Lid technische commissie voor de jeugd Vorstenbosscheboys

1997-2005
Penningmeester handbal-/zaalvoetbalvereniging Polaris

1995-1996
Trainer van de dames senioren handbalvereniging Polaris