• Transparantie in IT kosten

Structuur vanuit de inhoud


Informatie Technologie (IT) heeft de afgelopen jaren een belangrijke plek gekregen binnen de activiteiten van ondernemingen. Zaken zoals e-mail, internet en proces ondersteunende applicaties zijn niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Toch wordt de IT afdeling binnen een bedrijf nog vaak gezien als een kostenpost waar de “echte” business maar geen grip op krijgt. Aan de andere kant beseft de business ook wel dat informatie en het beschikken over betere informatie dan de concurrent een steeds belangrijker plek inneemt in de bepaling van de concurrentiepositie op de markt. De IT afdeling ziet zich nu voor een tweetal uitdagingen gesteld. Ten eerste, dient meer transparantie in de kosten gecreëerd te worden. Ten tweede dient de IT-afdeling meer aansluiting bij de business(processen) te vinden. De hier gepresenteerde artikelen zijn voorbeelden van het op gestructureerde wijze werken aan het creëren van inzicht in de toegevoegde waarde van IT voor de winstgevendheid van het bedrijf (doen we de goede dingen). Daarnaast worden er structuren aangeboden die de efficiency van de IT organisatie verhogen (doen we de dingen goed).